ระบบ Tough Solar อย่าเก็บในตู้หรือกล่องนานเกินไป

 หลายๆครั้งที่ผมรับซื้อจีช็อคเข้ามา เพื่อขายหรือเก็บสะสม รุ่นในรูปหลายตัวมักจะเจอเข็มวิ่งมาอยู่ที่ 12 นาฬิกา

ส่วนวันที่ก็วิ่งมาอยู่วันที่ 1 ลักษณะแบบนี้เท่าที่พบเจอคือเจ้าของเก็บนอนอยู่ในตู้ไม่ได้รับแสงนานเกินไป บางตัวเอากลับมา

ส่องแดดชาร์ตแล้วก็กลับมาทำงานได้ปกติ บางตัวก็ไม่ฟื้นต้องเปลี่ยนถ่าน ขึ้นอยู่กับการใช้งานถ่านที่ผ่านมา ถ้าใช้นาฬิกาที่

เป็นระบบ Tough Solar อยู่และมีหลายเรือนเอาออกมาโดนแสงมั่งนะครับ หรืออย่าเก็บในกล่องในตู้ที่อับแสงนานเกินไป

ส่วนจะแสงอะไรเท่าไหร่ยังไง ผมเคยเขียนลงไว้แล้วครับ 

G-Shock Tough Solar คืออะไร...ทำไมต้องกินแสง

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

FanPage