GR-8900A-7ADR Settings Tutorial

 การใช้งานจีช็อค GR-8900A-7ADR

GR-8900A-7ADR

รุ่นนี้เป็นทัชโซล่า หรือพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านถ่านชาร์จเบอร์ CTL1616 

มีปุ่มกดใช้งานด้วยกันทั้งหมด 5 ปุ่มปุ่มตรงกลางที่มีตัวอักษรรูปตัว G คือปุ่มกดเปิดไฟ และถ้ากดค้างไว้ 6 วินาที จนหน้าจอวงกลมเล็กในรูปเปลี่ยนจากพื้นสีดำเป็นสีขาว คือเปิดฟังก์ชั่นพลิกข้อมือไฟติด

ยังไม่ได้เปิดฟังก์ชั่นพลิกข้อมือไฟติด

ฟังก์ชั่นพลิกข้อมือไฟติดพร้อมใช้งาน

ทีนี้มาดูที่เหลืออีกสี่ปุ่มว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง มาๆ ตามผมมา

เริ่มจากซ้ายล่างที่มีคำว่าโหมด(Mode) เมืออยู่ในโหมดแสดงเวลาปกติ 


กดซ้ายล่างครั้งแรก 

แสดงชื่อประเทศต่างๆ

จะเป็นการเข้าสู่โหมดเทียบเวลาต่างประเทศ สามารถเลือกประเทศต่างๆ โดยกดขวาบน- หรือ ขวาล่าง+ เพื่อเลือกประเทศที่ต้องการเทียบเวลากับเมืองหลักที่เราอยู่

กดซ้ายล่างครั้งที่สอง 


จะเป็นการเข้าโหมดเสียงเตือนในรูปแบบต่างๆ มีด้วยกัน 3 รูปแบบ

เลือกแบบต่างๆโดยกดปุ่มขวาล่าง(Forward)ไล่ไปเรื่อย เริ่มจาก

AL1 ถึง  AL4 คือการตั้งเวลาปลุกครั้งที่ 1 , 2 , 3 , 4  ซึ่งหมายถึงนาฬิการุ่นนี้ตั้งปลุกได้สูงสุก 4 ครั้งต่อวัน 

การตั้งเวลาปลุกเมื่ออยู่ในโหมด AL1 ให้กดซ้ายบน(Adjust) ค้างไว้ 3 วินาที จนตัวเลขหลักชั่วโมงกระพริบนั่นหมายถึงเราสามารถปรับเวลาในการตั้งปลุกแล้ว

ตำแหน่งปุ่มทั้ง 4 ปุ่ม

เริ่มที่หลักชั่วโมง โดยการกด ขวาบน (+) และ ขวาล่าง (-) เมื่อได้หลักชั่วโมงที่คุณต้องการแล้ว เราจะไปต่อกันในหลักนาทีโดยกดปุ่มซ้ายล่าง 1 ครั้ง หลักนาทีจะกระพริบ

แล้วยังไง ก็เหมือนเดิมกับหลักชั่วโมงที่เราผ่านมาแล้วครับ  กด ขวาบน (+) และ ขวาล่าง (-) เมื่อได้เวลาตั้งปลุกในหลักนาที ที่คุณที่คุณต้องการแล้ว กดซ้ายบน(Adjust) 1 ครั้ง เป็นอันจบ แต่ถ้าวันไหนเราไม่อยากให้มันปลุกก็ไปกดปิดได้โดยกดปุ่ม ขวาบน(Reverse) 1 ครั้ง คำว่า ON ที่หน้าจจะหายไป AL1 ถึง  AL4 ทำเหมือนกันครับ 

มาต่อกันด้วยฟังก์ชั่น SNZ หรือ Snooze Mode มันคืออะไร?

หน้าจอเมื่ออยู่ในโหมด SNZ

มันคือการตั้งปลุกหลังจากที่ AL1 ถึง  AL4 ปลุกไปแล้วหลังจากนั้นทุกๆ 5 นาที นั่นหมายถึงการปลุกซ้ำทุกๆ 5 นาทีนั้นเอง ส่วนวิธีการตั้งหลักชั่วโมงและหลักนาที่ เหมือนกับการตั้ง AL1 ถึง  AL4 ทุกอย่างรวมถึงการปิดเปิดใช้งานฟังก์ชั่นก็เหมือนกัน

ในอันดับต่อมาคือฟังก์ชั่น SIG หรือ Signal 

หน้าจอเมื่ออยู่ในโหมด SIG

คือการตั้งค่าเสียงเตือนรายชั่วโมง เมื่ออยู่ในโหมดนี้ กดเปิดหรือปิดฟังก์ชั่นโดยกดปุ่มขวาบน(Reverse) 

กดซ้ายล่างครั้งที่สาม

หน้าจอเมื่ออยู่ในโหมด STW

จะเข้าโหมด STW หรือ Stop Watch 

คือโหมดจับเวลาเดินหน้า เมื่ออยู่ในโหมดนี้หน้าจอจแสดงค่าเริ่มต้น 00 00 00 รวมสามหลักประกอบด้วยหลักชั่วโมง นาที และ วินาที เริ่มจับเวลาโดยกดปุ่มขวาล่าง(Forward) หยุดจับเวลาก็กดที่ปุ่มเดิม และถ้าจะเริ่มใหม่ที่ไปที่ค่าเริ่มต้น 00 00 00 ก็กดปุ่ม ขวาบน(Reverse) เป็นอันจบสำหรับโหมดแจ้งเตือน

กดซ้ายล่างครั้งที่สี่ 

หน้าจอเมื่ออยู่ในโหมด TMR

จะเข้าโหมด TMR หรือ Timer 

คือโหมดจับเวลาถอยหลัง เมื่ออยู่ในโหมดนี้หน้าจอจแสดงค่าเริ่มต้น 00 00 00 โดยกดเริ่มและหยุดนับถอยหลังจะเหมือนโหมด STW ทุกประการ

การตั้งเวลา GR-8900A-7ADR

เมืออยู่ในโหมดแสดงเวลาปกติกดซ้ายบน(Adjust) ค้างไว้ 3 วินาทีจนกระทั่งได้ยินเสียงปิ๊บ พร้อมจะสังเกตุเห็นหน้าจอด้านขวาบน คือชื่อเมืองหลักกระพริบ สำหรับบ้านเราแน่นอนว่าต้องเลือก BKK กดเลื่อนเปลี่ยนเมืองต่างๆ โดยการกด ขวาบน (เดินหน้า) และ ขวาล่าง (ถอยหลัง) 

หน้าจอโหมดเลือกเมืองหลัก

เมือเลือกเมืองแล้วเราจะไปตั้งค่าต่อไปโดยกดปุ่มซ้ายล่าง(Mode) 1 ครั้งจะเข้าสู่โหมด DST หรือ Daylight saving time ซึ่งบ้านเราฟังก์ชั่นนี้ให้ปรับไปที่ OFF โดยกดปุ่มขวาล่าง(Forward) เลือก ON-OFF 

หน้าจอโหมดเลือก DST

เสร็จแล้วไปต่อโดยกดซ้ายล่าง(Mode) เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า 12H/24H เลือกเอาชอบแบบไหน โดยกดปุ่มขวาล่าง(Forward) เมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วกดซ้ายล่าง(Mode)  1 ครั้ง

หน้าจอโหมดเลือก 12H/24H 

เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าเวลาในหลัก วินาที ปรับโดยกดขวาล่าง(Forward) 1 ครั้ง เวลาหลักวินาทีจะรีเซ็ตเป็น 00 

หลักวินาทีกระพริบเมื่อเข้าโหมตั้งเวลา

เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่มซ้ายล่าง(Mode) 1 ครั้งจะเข้าสู่โหมดตั้งค่าหลักชั่วโมง ปรับเวลาโดยกดปุ่มขวาล่าง +(Forward) หรือปุ่มขวาบน -(Reverse) 

หลักชั่วโมงจะกระพริบพร้อมตั้งเวลา

เมื่อได้หลักชั่วโมงเรียบร้อยกดปุ่มซ้ายล่าง(Mode) 1 ครั้ง จะเข้าสู่โหมดตั้งค่าหลักนาที ปรับเพิ่มหรือลดเหมือหลักชั่งโมงทุกอย่าง เสร็จแล้วกดซ้ายล่าง(Mode) 

หลักนาทีจะกระพริบพร้อมตั้งเวลา

เหมื่อนเดิมเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าปี คริสต์ศักราช ก็ใช้หลักการเดียวกัน และจะตามด้วย ตั้งค่าเดือน, วัน, Key(เสียง), LT1-LT3(ไฟสว่าง 1 วิ-ไฟสว่าง 3 วิ), PS(Power Save) เมื่อตังค่าทั้งหมดแล้วให้กดซ้ายบน(Adjust) 1 ครั้ง นาฬิกาจะแสดงค่าใช้งานเป็นเวลาปัจจุบันที่เราเพิ่งตั้งไป ซึ่งมันคือโหมดแสดงเวลาปกตินั่นเอง ลองทำตามดูทีละขั้นตอนเดี๋ยวก็จะเข้าใจ และสามารถใช้เป็นพื้นฐานการใช้งานในรุ่นอื่น ที่สำคัญต้องอยู่ให่ถูกโหมด แค่นั้นเอง

ทริป

เข้าสู่โหมดทดสอบออโต้สวิสซ์

ในโหมดบอกเวลาปกติกถ้าคุณกดปุ่มขวาบน(Reverse) ค้างไว้แล้วตาม ด้วยสองปุ่มฝั่งซ้ายพร้อมกัน ก็จะเข้าสู่โหมดเทสต์ หรือทดสอบสวิสซ์ออโต้ไลท์(สวิสซ์พลิกข้อมือไฟติด) เมื่อเข้าสู้โหมดนี้จะขึ้นอักษร TLT พอคุณเอียงนาฬิกา 45 องศา ก็จะขึ้นเลข 88 88 นั่นหมายถึงออโต้สวิสซ์ทำงานและ

เมื่อเอียงนาฬิกา 45 องศาจะขึ้นเลข 88 88

ในโหมดบอกเวลาปกติกถ้าคุณกดปุ่มขวาล่าง(Forward) ค้างไว้ แล้วตามด้วย สองปุ่มฝั่งซ้ายพร้อมกัน ก็จะเข้าสู่โหมดเทสต์จอทั้งแนวตังและแนวนอน, ดูเลขเครื่อง ปรับเปลี่ยนโดยกดปุ่มขวาล่าง(Forward) ไปเรื่อยๆ เมื่อครบมันก็จะวนเข้าสู่ โหมดบอกเวลาปกติ

เข้าสู่โหมดเทสต์หน้าจอ

ดูเลขเครื่อง

เมืองปัจจุบัน

เทสต์หน้าจอเต็มระบบ LEDทุกเซ็กเม้น

เทสต์หน้าจอ LED บางเซ็กเม้น

สุดท้ายกลับมาที่โหมดบอกเวลาปกติ

หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับพี่ๆ เพื่อนๆ ไม่มากก็น้อยติชมสอบถามปัญหา ทักผมไปที่เฟสหรือเพจได้เลยนะครับ

สนใจติดต่อเรา!

ขายจีช็อค

รับซื้อจีช็อค

https://lin.ee/mCV4BI7

ID: @GshockMuesong
IG: @pairojsaelee
เบอร์โทรศัพย์ 064-865-4077

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

FanPage