กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ DW-6900 G-6900 GW-6900แสดงทั้งหมด
DW-XXXX กับ G-XXXX และ GW-XXXX ต่างกันยังไง

FanPage